Druhá adventní neděle nás také upozorňuje na to, jak rychle ubíhá čas. Do Štědrého dne totiž zbývají už jen dva týdny. Tedy poměrně krátká doba na vánoční přípravy. Na shánění dárků, pečení cukroví a předvánoční úklid.

Advent ale není v původním smyslu dobou shonu a předvánoční nervozity. Právě naopak. Toto čtyřtýdenní období nabádá ke ztišení, klidu a rozjímání. Pro věřící je časem velkého očekávání a nadějí, že Bůh splnil svá přislíbení daná už starozákonním věřícím a poslal Ježíše Krista na svět. Během adventu by si tedy lidé měli dát do pořádku své svědomí ve vztahu k Bohu i k druhým lidem a šířit kolem sebe naději a radost. Dříve se dodržoval i půst.

Až budete zapalovat druhou svíci, zastavte se. Zapomeňte na slova stres, spěch, nestíhání. Obestřete se významem slov pohoda a harmonie. Uvědomte si, že ke skutečnému štěstí nepotřebujeme hmotné dary, ale stačí skutečně málo, stačí se naučit radovat z okamžiku.

Tradice pečení cukroví

Vůně čerstvě pečeného cukroví dotváří tu pravou vánoční atmosféru. Proto jej peče stále velké procento domácností. Koupit si cukroví je sice dnes velmi snadné, ale domácnost se ochuzuje o tu nej vůni Vánoc, která je spjata s pečením cukroví od nepaměti.

Historie pečení cukroví přitom sahá až do 16. století, kdy jej pekli pohané, aby ochránili rodinu, zvířata, ale i dům před temnými silami. Vánoční cukroví totiž dle nich mělo tajemnou moc a vázalo se k němu mnoho rituálů, mýtů a pověr.

Například podle pověr je důležité dávat pozor jak při přípravě těsta, tak při samotném pečení. Když hospodyňka cukroví spálí, čeká ji vážná nemoc, naopak, když se jí podaří, znamená to v příštím roce hodně zdraví.

Nejčastěji mělo cukroví tvary zvířátek, jež symbolizovaly zvířata v chlévě a pak kuliček, které symbolizovaly slunce. Cukroví bylo věšeno na ovocné stromy, aby v příštím roce plodily ovoce, dále pak na domy, aby se v nich drželo štěstí a chlévy, aby zvířata prospívala. Zbylé cukroví se rozdalo mezi příbuzné.

Dříve se ale peklo cukroví úplně jinak. Ve většině případů bylo tvořeno ze sušeného ovoce a medu. Mouka i cukr byly příliš drahé a tak se z nich pekly maximálně medové perníčky. Za vánoční cukroví byly ale považovány i vánočky.