Výzdoba cel je v režii samotných žen. K výrobě všech ozdob většinou využívají recyklované materiály např. víčka z pet lahví či hliníkové fólie z obalů potravin. To, co si vyrobit samy nemohou, jako například vánoční LED osvětlení, jim musí donést příbuzní.

Šikovné a talentované ženy pak mají možnost na vánoční besídce zazpívat, zatančit a s dalšími vězeňkyněmi se tak utkat o zajímavé ceny. Program besídky také nezapomíná na křesťanskou podstatu Vánoc. Vězeňkyně si připravují i divadelní představení z úryvků z Bible.

Vánoční soutěže se každým rokem zúčastní kolem 540 vězeňkyň. Nejčastěji jsou v tomto vězení umístěny ženy odsouzené za zločiny spjaté s obchodováním s drogami, výjimečné nejsou ani vraždy.