Očistec je v křesťanské víře vnímán jako přestupná stanice k nebi, kde si duše zemřelých odpykávají své hříchy, a právě o Dušičkách si mohou od těchto útrap odpočinout a vystoupit z očistce. Pokud lidé žili dobrý život, pak jejich duše mohly živým pomáhat, pokud ne, mohly se mstít všem lidem, kteří jim za života ubližovali.

Kromě hrobů křesťané chystali pro duše v očistci nádoby se studeným mlékem a máslo, aby se mohly zchladit a ošetřit spáleniny od ohně, způsobené v očistci.

V tento den se také peklo pečivo - rohlíky plněné různými nádivkami či bochánky, věnečky a tvary podobné zkříženým kostem.

Jak vzpomínáme dnes

Tradicí je uklidit hrob a položit na něj dušičkové věnce, koše či květiny, zapálit svíčky a zavzpomínat si na zemřelé.

Místo pohody a rozjímání se ale dost často tento čas proměňuje v nervozitu a stres. Davy lidí, ucpané silnice, nehody, ale i krádeže, to všechno se již tradičně opakuje.

Proto všichni nabádají k opatrnosti a větší pozornosti než jindy.