Na Štědrý den bude Ježíšek nadělovat dárky ve většině českých rodin. Podle průzkumu společnosti Sanep to bude přesně v 59,8 % českých domácností. Oproti tomu hojně reklamně a produktově propagovaný Santa Claus letos navštíví 0,7 % českých rodin a děda Mráz 0,5 %. Průzkum proběhl v listopadu a prosinci, dotázáno v něm bylo 14 218 respondentů ve věkovém rozmezí od 18 do 69 let.

I přes předvánoční blázinec a shon jsou vánoční svátky obdobím klidu a pohody pro 28,9 % lidí, jako radost pro děti je vnímá 17,6 % dotázaných. Tradiční křesťanské hodnoty a symboliky o vánočních svátcích oslavuje a uctívá 17,4 % dotázaných a pro 14,9 % lidí jsou Vánoce především příležitostí k rodinnému setkání.

Naopak jako chaos a stres vnímá Vánoce 8,9 % respondentů a o něco méně (8,7 %) je má zredukované jen na nákupy dárků a předvánoční shon.

Ačkoli z výsledků průzkumu vyplynulo, že v souhrnu většina veřejnosti (78,8 %) osobně prožívá Vánoce jako svátky klidu a pohody, nebo jako radost pro děti, či jako tradiční křesťanské svátky, přesto převládá většinový názor (81,3 %), že Vánoce jsou již spíše komerční záležitostí. Tomuto názoru bezpochyby nahrává konzumní předvánoční atmosféra, která jednoznačně převyšuje duchovní rovinu Vánoc.