Kromě nákupu knižních dárků pro děti budou v knihovnách připraveny soutěže a zábavné pořady pro celou rodinu. Informace o knihovnách, které se k akci připojují, najdete na internetové adrese http://skip.nkp.cz.

Knihovnický svaz, který akci pořádá, připravuje na podporu dětského čtenářství i každoroční Noc s Andersenem - v noci z 31. března na 1. dubna, tedy v předvečer výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.

České děti čtou méně

Na děti v knihovnách čekají celonoční programy orientované především na jejich čtení, na čtení nahlas, na to, aby v dětech dospělí vzbudili potřebu číst a dali jim najevo, že čtení může být velmi zajímavá a často až dobrodružná činnost.

České děti totiž čtou podle odborníků v posledních letech velmi málo, a pokud ano, málo čtenému textu rozumějí.