Žádný div, že koule, baňky a těžítka s umělým sněhem připomínajícím sametově pocukrované hebké světy vznikly ve Vídni, městě zaslíbeném sladkostem a řemeslu cukrářskému.

Ve čtvrti Hernals v 17. okrese je dodnes vyrábí nejstarší manufaktura, přesněji manufakturička. Erwin Perzy, který se šlechticky označuje přídomkem Třetí, tu vládne deseti „rodinným poddaným“, kteří do malého kousku skla vpravují nadýchané scenérie. „Dědeček vynalezl sněhovou kouli spíš náhodou, a rozhodně ne na perutích nějaké romantické touhy,“ přiznává majitel se smíchem.

Chirurg chtěl více světla

Erwin Perzy I. vlastnil malou, ale úspěšnou firmu na chirurgické nástroje. Jeden lékař mu v roce 1900 vyprávěl o jakémsi Thomasi Alvu Edisonovi, jemuž se v daleké Americe podařilo elektrickým proudem rozsvítit tzv. žárovky. „Ty osvětlí celé místnosti. Právě pro operační sály by to bylo jedinečné zlepšení,“ nepochyboval chirurg.

Erwinu Perzymu se okamžitě vybavily tzv. ševcovské lampy, jimiž si obuvníci u verpánků zesilovali světlo svíček či petrolejek: hruškovité skleněné baňky naplnili vodou a umístili před hořící plamen, jehož jas díky zaoblenosti baněk směřoval vždy na určité místo. Perzy začal experimentovat s baňkami, jež plnil skleněnými flitry, pískem, nejjemnějšími ocelovými pilinami.

Jiný známý tehdy prodával u poutního kostela v Mariánském údolí v Dolních Rakousích náboženské předměty. Všiml si podobnosti skleněné drti se sněhem a objednal u Perzyho několik koulí se zmenšeninou zasněženého kostelíka. Vyprodal je hned, jakmile je vystavil na stánku.

Perzy si unikát patentoval

Perzy si unikát poté nechal patentoval pod názvem Skleněná koule se sněžným efektem a založil s bratrem Ludwigem firmu. Dnes jejich dědicové používají tvrdý vosk a magnézium, a především jako oko v hlavě střežené tajemství, uložené v trezoru – trik, jak přimět bílé vločky, aby se rovnoměrně snášely a malebně dopadaly na miniaturky v baňce. Na dva tisíce variant – zámky, kostely, katedrály, železnice, obří kola, přírodu a zvířata, dokonce i firemní loga a lehce erotické motivy – dnes Perzy III. a jeho týmy umísťují do umělých vánic. „Vyhýbáme se tankům, dělům, vojenským symbolům,“ vysvětluje Perzy III.