„Soud dospěl k závěru, že obsah té licenční smlouvy není určitý,“ uvedla soudkyně Veronika Křesťanová. „Jejich vůlí tam bylo zahrnout všechno možné, požadavek určitosti má ale určité právní mantinely,“ upřesnila Křesťanová.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Podle občanského zákoníku totiž takový právní úkon – jako je v tomto případě podepsání smlouvy – musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je neplatný.

Milerova vnučka Karolína musí správkyni dědictví také sdělit, komu už byla licence udělena.

Spor se datuje až do roku 2011, kdy autor Krtečka ve svých devadesáti letech zemřel. Správkyně jeho dědictví Milena Fischerová zažalovala výtvarníkovu vnučku kvůli licenční smlouvě, díky které Milerová poskytuje prostřednictvím své firmy Little Mole licence na výrobu různých předmětů s postavou oblíbeného hmyzožravce.

Video

Jak krtek ke kalhotkám přišel

Fischerová v žalobě původně zpochybňovala zejména pravost podpisu na smlouvě, kterou Miler s vnučkou uzavřel dva měsíce před smrtí. A pokud by pravý byl, pak podle Fischerové smlouva stejně neplatí, protože Miler v době podpisu podle žalující neznal obsah dokumentu a nebyl ho schopen posoudit.

Kreslil ještě před smrtí

To ale odmítla vnučka i vdova po Milerovi. „Čtrnáct dní před smrtí nakreslil tak nádherný obrázek, že kdyby to nebylo pro dítě v památníku, tak bych to vytrhla,“ vzpomínala u předloňského jednání Milerová, která podpis svého manžela bezpečně poznala. „Kdyby nebyl schopen vnímat, nebyl by schopen tvorby,“ dodala.

Především na základě výpovědí svědků už nakonec žalující strana Milerův podpis nezpochybňovala. „Bylo a je možné konstatovat, že smlouvu, resp. její poslední list, Zdeněk Miler skutečně podepsal,“ konstatoval advokát Fischerové Jiří Matzner.

Fischerová ale trvala dále na tom, že smlouva nebyla přesně vymezená a jednoznačná. „Je důležité zjistit, jaká byla vůle účastníků v okamžiku podpisu smlouvy,“ řekl v úterý Matzner. Podle něj je sporné, jestli Miler věděl, co podepisuje. „Smlouva odporuje ustanovení jedna občanského zákoníku co do srozumitelnosti a jednoznačnosti obsahu,“ dodal advokát.

S tím ale nesouhlasil obhájce Karolíny Milerové Jan Eisenreich. „Trváme na tom, že licenční smlouva byla sepsána v souladu se zákonem, zcela s vůlí stran a dostatečně určitě,“ uvedl Eisenreich. „Nebylo prokázáno, že by byl zůstavitel zdravotně nezpůsobilý,“ dodal.

Podle Eisenreicha jeho klientka Milerovo dílo nadále rozvíjí a zvyšuje jeho hodnotu. Je spíše proto zájem na tom, aby se strany dohodly na platbách za licenci, a ne se snažit smlouvu zneplatnit.

Soud už jednou žalobu na smlouvu zamítl, odvolací senát Vrchního soudu v Praze rozhodnutí ale zrušil a vrátil k pražskému městskému soudu k novému, podrobnému projednání samotné smlouvy.