Otevřený dopis prezidentu České republiky - „Velkopáteční výzva“

 

Vážený pane prezidente,

obracím se na Vás jako představitel politické strany, která hlasy většiny svých zákonodárců rozhodla o Vašem znovuzvolení do úřadu hlavy státu.

Vaši volitelé z řad KDU-ČSL svou podporu zdůvodňovali krom jiného Vašim údajným posunem od liberálních ke konzervativním hodnotám. Ve svém projevu před druhou volbou 15. února 2008 jste prohlásil: „Pokud nechcete dbát tisíciletých tradic naší civilizace, jejich křesťanských hodnot, důrazu na klasickou rodinu a úctu ke každému lidskému životu, nevolte mne, neboť já tyto hodnoty ctím“.

Krajský soud v Brně přiznal 29. února 2008 paní Kateřině N. finanční odškodnění za narození dítěte. Jak je Vám jistě známo, dcera paní Kateřiny přišla na svět lékařské „péči“ navzdory. Soud podle logiky platného zákona č. 66/1986 Sb. potrestal jihlavskou nemocnici za špatně odvedenou práci. Tamní lékař totiž dívenku v rozporu s přáním matky nezabil, na rozdíl o jejího dvojčete.

Česká společnost si zákon o tzv. umělém přerušení těhotenství hýčká jako moderní vymoženost již přes padesát let. Od roku 1957 na jeho základě lékaři v rozporu s Hippokratovou přísahou násilně vyhnali z mateřských lůn přes tři milióny nenarozených dětí. Bizardní soudní rozhodnutí, které jsem zmínil, znovu otevřelo souvislejší veřejnou diskusi o potratech.

Vážený pane prezidente, jste-li skutečně ctitelem křesťanských hodnot, mezi něž patří na čelném místě úcta k lidskému životu od početí do přirozené smrti, pak si Vás dovoluji vyzvat, abyste se jednoznačně postavil za právo nenarozených dětí na život. Využijte značné autority, jíž se mezi našimi občany těší prezidentský úřad, a staňte se hlasem těch, kdo jsou schopni jen „němého výkřiku“. Kéž u nás s Vaší pomocí proběhne v následujících letech vážná celospolečenská debata spojená s poctivou sebereflexí, která vyústí v reálné naplnění článku 6 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož je lidský život hoden ochrany již před narozením.

Přeji Vám do druhého funkčního období moudrost a odvahu.

S pozdravem

David Macek v. r.