UKAZATELROK 2000ROK 2007
počet obyvatel145,500.000142,200.000
růst HDP10,0 %8,1 % 
hodnotaHDP6,95 biliónu rublů (242 miliard USD)26,62 biliónu rublů (1,003 biliónu USD)*
inflace20,2 %11,9 % 
nezaměstnanost10,6 %6,1 % 
průmyslová výroba9,0 %6,3 % 
zemědělská produkce8,0 %33 % 
průměrný důchod20 rublů (1200 Kč)510 rublů (2800 Kč)
průměrná mzda9 USD (3160 Kč)50 USD (9450 Kč)
přímé zahraniční investice4,43 miliardy USD27,8 miliardy USD
těžba ropy6,27 miliónu barelů denně9,87 miliónu barelů denně
vojenské výdaje19,1 mld.USD34,7 mld.USD*
očekávaná délka života65,3 roku65,9 roku
počet rozvodů627 700640 900*
počet sňatků897 3001,113.000*
* - rok 2006
Zdroj: http://www.gks.ru/; http://www.cisstat.com/