1) Předseda vlády se dnes opakovaně sešel s nezařazenými poslanci Milošem Melčákem a Michalem Pohankou za účelem projednání současné politické situace a za účelem jednání o programu vlády.

2) Obě strany se shodly na tom, že v zájmu politické, ekonomické i společenské stability v naší zemi není možno již dále prohlubovat vládní politickou krizi, která trvá již neuvěřitelných 7 měsíců.

3) Účastníci jednání se shodli na tom, že pro úspěšný a sociálně smírný vývoj země a především v zájmu jejích občanů je potřeba neprodleně začít s řešením kritických problémů, jako jsou zajištění důchodů pro budoucí generace, stabilizace veřejných financí a snižování dluhů, stabilizace a zabezpečení kvalitního zdravotnictví a tvorba příznivého podnikatelského prostředí jako podmínky pro snižování nezaměstnanosti.

4) Došlo rovněž ke shodě, že v Poslanecké sněmovně neexistuje většinová vůle k předčasným volbám, neexistuje vůle pro institucionální toleranci vlády ze strany demokratické opozice, stejně jako není možná a pro demokracii v naší zemi žádoucí vládní dohoda dvou nejsilnějších stran.

5) Na základě těchto skutečností se účastníci dohodli na toleranci vzniku vlády Mirka Topolánka a na společném postupu při hlasování o důvěře vládě tak, že Miloš Melčák a Michal Pohanka svou neúčastí na hlasování sníží počet hlasujících poslanců.

6) Přestože obě strany nechápou a nepovažují toleranci vládě za vyslovení podpory celému jejímu programu, zavázala se vláda po vzájemné dohodě k programovým změnám ve svém programovém prohlášení, a to především v těchto programových oblastech:

- V oblasti daní - závazek vlády, že daně nebudou zvýšeny nikomu, tedy, že bude zavedena taková reforma, která zvýhodní všechny příjmové skupiny občanů.

- V oblasti zdravotnictví - nový evropský zákon o neziskových nemocnicích, vč. garance fakultních nemocnic na nez. principu.

- Zohlednění sociálního dopadu při zavedení regulačních poplatků.

- V sociální oblasti - podpora mladých rodin s dětmi a adresnost dávek (zavedení vícerychlostní flexibilní rodičovské a mateřské).

Vláda se také zavázala k sociálnímu dialogu se sociálními partnery, vč. odborů.

7) Předseda vlády i celá vláda se tímto zavazují projednat se zástupci opozice veškeré významné zákonné změny, a to před jejich předložením.