Spokojenost s naším členstvím v Evropské unii vyjadřují častěji mladí lidé ve věku od 15 do 19 let, studenti a respondenti s dobrou životní úrovní a vyšším stupněm dosaženého vzdělání. 

Větší podíl dotázaných, kteří jsou v Evropské unii spokojeni, nalezneme také mezi lidmi pracujícími ve vedoucích funkcích a osobami samostatně výdělečně činnými. Z hlediska politické orientace se pak nejčastěji jedná o voliče ČSSD i ODS.

Nespokojenost s naším členstvím v EU vyjádřili častěji lidé od 45 do 60 let a lidé starší 60 let, nepracující důchodci, nezaměstnaní, dotázaní se špatnou životní úrovní a voliči KSČM.

Výhodou je cestování a práce v zahraničí

Na členství České republiky v Evropské unii oceňují čeští občané zejména možnost bezproblémového cestování do ostatních členských států Evropské unie. Tuto výhodu zmínili čtyři z deseti oslovených.

Necelá pětina respondentů označila za největší přínos členství možnost pracovat v ostatních členských státech Evropské unie (19 %) a dále dotace a příspěvky z fondů EU (17 %). Patnáct procent dotázaných považuje za největší přínos otevření evropského trhu pro české zboží a volný pohyb zboží v rámci Evropské unie.

Osm procent lidí se domnívalo, že členství naší země v Evropské unii nám nepřináší žádné výhody a je jen zdrojem samých nepříjemností.

Považujeme se za chudé příbuzné

Obyvatelům České republiky na našem členství v Evropské unii nejvíce vadí pocit podřízenosti. Konkrétně respondenti nejčastěji zmiňovali, že jim nelíbí, že se v řadě věcí musíme přizpůsobit rozhodnutí jiných států a nemůžeme si o všem rozhodovat sami.

Dotázaní měli často také pocit, že jsou nám z Evropské unie vnucována nesmyslná nařízení a normy, které nejsou pro české prostředí adekvátní. Pětina oslovených v průzkumu dále uvedla, že podle jejich názoru nemáme v Evropské unii rovnoprávné postavení s ostatními státy, že Česká republika je v Evropské unii jakýmsi chudým příbuzným, který v řadě věcí nemá možnost prosadit svůj názor.

V porovnání se situací v červnu 2005 se podíl českých občanů spokojených s naším členstvím v Evropské unii nezměnil, stejně tak podíl nespokojených zůstal stejný.