Výbor navrhl ponechat na národním uvážení, zda se budou údaje uchovávat šest měsíců, jak chtěla Rada EU, nebo celý rok. Zpřísnil však podmínku, že data budou zpřístupňována v případě podezření z "vážného zločinu", zatímco členské státy byly ochotny je využívat u všech zločinů.

Poslanci EP také rozhodli, že všechny dodatečné náklady, které operátorům v této souvislosti vzniknou, jim mají být uhrazeny z veřejných prostředků. Původní návrh počítal s tím, že si to každý členský stát udělá po svém. O zpřístupnění databáze by měl podle výboru EP rozhodnout jedině soud; návrh "pětadvacítky" tuto otázku neřešil.

Trestní odpovědnost státu za zneužití dat

Podle výboru by se mělo nechat na národních orgánech, aby rozhodly, zda se budou monitorovat i nepřijaté hovory; Rada EU chtěla, aby se monitorovaly povinně všechny bez rozdílu. Další novinkou, kterou EP do návrhu vnesl, je trestní odpovědnost státu za zneužití dat; s tím však těžko budou vlády jednotlivých zemí souhlasit . 

Nadále se uchovávají pouze čísla účastnických stanic, hovory samotné se nenahrávají a stejně nepřístupná zůstává i e-mailová pošta.

Text projednají ministři

Takto změněný text bude nyní projednán ministry vnitra a spravedlnosti EU na zasedání příští týden. Parlament by se měl v plénu vyslovit ještě v prosinci. Británie jako předseda EU slibuje, že by práce mohla skončit ještě letos, aby směrnice platila od příštího roku.

Podle německého liberála Alexandra Alvara, výbor vypracoval vyváženější text než ten, který navrhly členské státy. Nejmenovaný diplomat v Radě EU naopak poslance obvinil, že podlehli lobbování telefonních operátorů.