Znovuprožitím traumatizujících zážitků má lidem pomoci odstranit různé psychické bloky. Stanislav Grof, absolvent medicíny na Univerzitě Karlově a spoluzakladatel Výzkumného ústavu psychiatrického v Praze-Bohnicích, emigroval do USA v roce 1967. Do západní psychoterapie tehdy vnesl staronový poznatek, že totiž při mimořádných stavech vědomí vykazuje lidská duše spontánní léčivou aktivitu.

A jelikož aplikace LSD či jiných halucinogenů s sebou nese rizika, zaměřil se Grof se svou ženou Christinou na zkoumání bezpečnější alternativní metody. Holotropní dýchání (holotropní znamená v překladu směřující k celistvosti) ale není léčebnou metodou, spíše cestou k sebepoznávání.

Hrozí i nebezpečí

V nepovolaných rukou se však může stát i technikou nebezpečnou. Při jeho provozování se totiž vyskytují i potíže jako svalové napětí, bolesti hlavy, křeče či zvracení. Překonání těchto problémů (například určitými cviky) má ale následně očistný efekt.

Stanislav Grof začínal jako lékař v psychiatrické léčebně v Kosmonosích. Začátkem 60. let stál u zrodu Výzkumného ústavu psychiatrického v pražských Bohnicích, kde se zabýval změněnými stavy vědomí, zkoumal účinky LSD na lidskou psychiku a možnosti využití této drogy v psychoterapii.

V USA působil ve Výzkumném ústavu psychiatrickém pro stát Maryland a jako profesor na Univerzitě Johna Hopkinse v Baltimoru. Několik let vedl státní výzkum psychedelik v USA.