Diane Kooikerová, ředitelka knihovny, potvrdila listu The Chicago Tribune, že dostala balík, který obsahoval uvedenou publikaci, doprovodný vysvětlující dopis a peněžní šek.

„V roce 1967 jsem studoval na přípravce Hope College. Buď jsem se učil na test, nebo jsem připravoval referát o druhé světové válce, a tak jsem si vypůjčil knihu. Nějak se pak zamíchala mezi moje osobní věci, které jsem poslal zpátky do New Yorku, kam jsem se vrátil. Kufr jsem pak mnohokrát přemísťoval, avšak až donedávna jsem ho neotevřel. Když jsem tak učinil, našel jsem vaši knihu,“ uvedl pisatel.

„Prosím, přijměte knihu a můj skromný dar na pokrytí bezpochyby obrovské pokuty,“ dodal. Kooikerová neprozradila jméno muže, ani jeho zaměstnání, název knihy a zaslanou částku. „Suma mnohonásobně převyšuje cenu publikace,“ podotkla ale.

Dosavadní rekord knihovny v Hollandu činil dvanáct let: v roce 1982 se znovu vynořila po rozvleklém a nepříjemném vypořádávání dědictví zapomenutá dětská kniha.