V hlavní kategorii nejvíce zaujal Eugen Liška se scénářem Rok vdovy. Získal nadační příspěvek 220 000 Kč. Jeho text je postaven na „kafkovském pozadí byrokratických absurdit, které nastanou vždy, když jeden z partnerů zemře“ a sleduje v něm rok ovdovělé ženy s nedospělou dcerou a tchyní. Jde o scénář inspirovaný skutečnou událostí.

„Příběh roku vdovství prožila naše hlavní hrdinka, paní, podle které jsme příběh převzali,“ řekl Novinkám.

Z čeho autor čerpal při zobrazení ryze ženského světa? „Ten ženský element byl od začátku jasně přítomný. My se snažíme s naší protagonistkou spolupracovat, i z té čerpáme ženské vidění události. A celý projekt připravuji se svou manželkou Veronikou Liškovou, režisérkou toho filmu, takže ten druhý výrazný ženský element při přípravě byla ona, která bude mít i hlavní hlas při natáčení. No a každý z nás jako člověk máme v sobě mužskou a ženskou stránku,“ říká Liška a zároveň upozorňuje, že i muž příběh dotváří - a to svou absencí.

„Byť je hlavní protagonistkou žena, vdova, tak co je pro příběh klíčové, je absence muže, ztráta toho muže. A to se snažíme do toho scénáře propsat a uvědomujeme si, že mužský hrdina je tam velmi důležitý, byť tím, že tam vlastně není.“

Příspěvkem 180 000 Kč byla dále oceněna Kristina Májová za scénář Bílé velryby a Tereza Brdečková za Anežku získala 130 000 Kč.

Příležitost pro mladé

Novinkou letos byla kategorie Hvězda zítřka pro tvůrce do 33 let, kteří dosud nemají realizovaný žádný scénář celovečerního filmu.

Z této kategorie vzešli dva ocenění, a to Klára Vlasáková za scénář Běžná selhání a Vojtěch Strakatý za Věčný klid. Oba obdrželi nadační příspěvek ve výši 100 000 Kč.

„Celkem nadace registrovala v obou kategoriích 114 prací od 117 autorů, z toho Hvězdu zítřka obeslalo svými pracemi 49 scenáristů. Toto číslo dokládá nebývalý zájem ze strany mladých autorů,“ uvedl předseda správní rady Filmové nadace a ředitel komunikace innogy Česká republika Martin Chalupský.

Zároveň ocenil žánrovou pestrost vítězných scénářů. „Nachází se mezi nimi sociální nebo existenciální drama, příběh s historickým námětem či s rodinnou tematikou,“ dodal Chalupský.