Je to nejvíc peněz od založení nadace v roce 2006. Ta za tu dobu podpořila literární přípravu celovečerních hraných filmů a televizních děl celkově více než čtyřmi a půl milióny korun.

Nejvyšší částkou 100 000 Kč byl oceněn námět Il Boemo scenáristy a režiséra Petra Václava o životních osudech českého hudebního skladatele Josefa Myslivečka.

Podle představitelů nadace patří k nejzajímavějším a nejhlouběji zpracovaným látkám, které byly letos nabídnuty.

Petr Václav se svou cenou

Petr Václav se svou cenou

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Bohužel největší problém, který řešíme od vzniku nadace, je ten, jak dostat oceněné náměty a scénáře do kin,“ řekl předseda správní rady nadace Martin Chalupský a dodal: „Vždy odměňujeme ty nejkvalitněji zpracované látky, ale to jsou často historická témata, jejichž rozpočet je tak vysoký, že mají jen malou šanci najít producenta, a bez mezinárodních koprodukci není realizace prakticky možná. To je i příklad námětu Il Boemo, jehož rozpočet by se mohl blížit rozpočtu Formanova Amadea.“

Zároveň ale poznamenal, že právě v tomto případě již zahájila jednání o produkčním vstupu do projektu jak společnost RWE, které se koprodukčně na některých českých projektech podílí, tak Barrandov.

 Vedly historické náměty

Další oceněnou autorkou byla Magdalena Bittnerová, která dostala 90 000 Kč za scénář k historickému snímku Krvavá pomlázka, odehrávajícímu se v roce 1946.

Po 80 000 přidělila nadace Viktorovi Polesnému za příběh pomníku J.V. Stalina na pražské Letné nazvaný Monstrum a Vítu Poláčkovi za intimní romanci ze současnosti Čtenářka.

Viktor Polesný se svou cenou

Viktor Polesný se svou cenou

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Rovněž historické téma První dáma o Charlottě Masarykové zpracovali Drahoslav a Jan Makovičkovi, a dostali za něj 50 000 Kč.

Z autorů námětů a povídek byli částkou 20 000 Kč oceněni David Stejskal za námět z prostředí české komunity ve Skotsku Misery, Luxury a Martin Toul za povídku Druhá tvář.

 Hledání dobré komedie

„Hledat shrnující tendence v tom, co autoři posílají, může být zavádějící, protože je to vzorek píšících autorů od velkých talentů po grafomany, navíc tam nebývají zastoupeni velmi renomovaní tvůrci, kteří jdou většinou se svými látkami přímo za producenty,“ řekl člen výboru nadace Štefan Uhrík a dodal: „Nicméně lze říci, že tam je hodně historie, a také hodně komedií, ty však velmi často pocházejí z onoho grafomanského křídla přihlášek, takže jsme mezi nimi nenašli žádnou, která by dosáhla na ocenění.“

David Stejskal se svou cenou

David Stejskal se svou cenou

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Pro druhé kolo výběrového řízení, jehož uzávěrka je 30. září, má nadace připraveno ještě půl miliónu korun.