Vlna 1369000 168 hodin 902000 Zprávy 21 557000 Občanské judo 1224000 X Faktor 1408000 Střepiny 1384000 Mr. GS 893000 Ber nebo neber 859000 Chirurgové 588000