Odtud pak nezbývá než vyvodit závěr, že přemíra informací devastuje zdravý rozum. Nemohu, tváří v tvář něčemu tak autoritativnímu, jako je encyklopedie všech encyklopedií, věřit tak nejistým pramenům, jako je soudnost či zkušenost.

Představujeme si, že internet je gigantický „centrální mozek lidstva“, a v této víře nás utvrzuje fakt, že je schopen data organizovat a přehledně předkládat. Přesto je to však stále jen obří skladiště a sotvakdy bude něčím řádově jiným.

Zkušenost je oproti tomu komplikovaná suma vědění, která drží pohromadě jen asociacemi, propojujícími náš aktuální stav mysli s tím, co jsme kdysi zažili anebo se dozvěděli. Připomíná sice síť informací anebo telefonní centrálu, ale je tu zásadní rozdíl. Neboť přísně vzato je zkušenost systém, který pracuje na základě poruch.

Na jedné straně je totiž zkušenost rutinní stav mozku: rozumíme, aniž musíme přemýšlet. Ale v okamžiku, kdy narazíme na něco, s čím jsme se ještě nesetkali, hledá zkušenost divoce aspoň něco podobného, aby zacelila vzniklou mezeru. Z módu inženýra pak vzápětí přechází do módu kutila: nezajímá ji, k čemu co kdysi sloužilo, nýbrž výhradně jen to, k čemu se něco dá použít právě teď, a přitom zcela ignoruje zákony pravděpodobnosti či přísné logiky.

Nefunguje totiž jako Google – neví, co hledá, a nepřestane, dokud to nenajde, takže teprve potom je jasné, po čem pátrala (ostatně je ženského rodu). Avšak to, co najde, nikdy není to, co hledala, nýbrž něco jiného – právě proto však pro danou situaci velmi dobře použitelného. Inženýr by řekl, že v systému se objevily nekontrolovatelné poruchy. Naopak kutil je s takovým fungováním zkušenosti nadmíru spokojený. Umožňuje nám zachovat si zdravý rozum. A navíc není třeba, aby byl mozek gigantický – stačí, je-li trochu poruchový.

S tím „centrálním mozkem lidstva“, s internetem, by to mohlo být podobné, ale to bychom se s ním museli naučit zacházet trochu jinak a hlavně přestat věřit všemu, co nám najde. Například když se dozvíme, že na základě údajů, které jsme o sobě zadali do vyhledávače, trpíme pokročilou formou demence. I když…