Richard Yates
Velikonoční průvod
Přeložila Mirka Kopicová.
Mladá fronta

Americký spisovatel Richard Yates psával mimo jiné projevy pro Roberta Kennedyho, ale především je autorem výborného Nouzového východu, který se předloni dočkal výjimečně zdařilého a neprávem opomíjeného filmového zpracování pod taktovkou Sama Mendese. Ale zpět do Velikonočního průvodu. Už jako malá děvčátka se od sebe Sarah a Emily hodně lišily. Emily vzhlížela k uvážlivé starší sestře a žárlila na její blízký vztah k nepřítomnému otci a později na její zdánlivě perfektní manželství. Cesta, kterou pak zvolí pro sebe, je méně konvenční a nekonečné milostné pletky ji nikdy plně neuspokojí. Pouto mezi oběma sestrami přesto přetrvává.

Quentin Tarantino & filozofie
Jak se filozofuje kleštěmi a letlampou
Přeložil Ladislav Šenkyřík.
Nakladatelství XYZ

Ve výtečném překladu vypadá například uvažování A. C. Andersona z Kalifornské univerzity v San Diegu takto: Představuje Tarantinovo umění krvavého násilí a vtipných dialogů jen další druh populárních psích granulí, nebo mají přece jen nějaký hlubší filozofický význam? A dalších patnáct uvolněných intelektuálů a jedna intelektuálka z univerzit z různých koutů USA přemýšlejí podobně. Docházejí vesměs k docela rozumnému náhledu: Tarantino filozofické otázky nastoluje, ale neodpovídá na ně. Proč taky. Točí přece filmy, nepíše filozofická pojednání.

Josef Hiršal, Petr Nikl
Hiršalův skicák
Básně & domalovánky pro děti
Meander

Každý rodič by měl produkci nakladatelství Meander, které vydává dětské knihy, před dětmi schovat. Až do chvíle, kdy se děti stanou dospělými a budou mít vlastní děti. A budou před nimi své knižní poklady schovávat. A stále dokola.
Tak hezké knížky Meander vydává. V případě Hiršalova skicáku, výboru z Hiršalova básnického díla pro děti, platí varianta číslo dvě. Kupte knih spoustu a všechny je, až na jednu, schovejte. Do těch obětovaných si vaši potomci mohou domalovávat to, co jim Petr Nikl předkreslil, a číst si k tomu Hiršala. Třeba: Stromy žloutnou. V srdíčku je smutně. / Nebe je jak zamazaná sukně. // Šedé hejno ptáků odlétá. / Kam? Nu přece k slunci, do světa… (Podzimní).

Pavel Šrut
Nejkrásnější bývají na útěku
Paseka

Stoický romantik, jak je Pavel Šrut (mimo jiné dlouholetý spolupracovník Salonu) nazýván na přebalu, přichází s výborem milostné i nemilostné poezie z let 1967–2007, který obsahuje básně ze všech jeho dosavadních sbírek s výjimkou prvotiny a také z rukopisů. Doslov ke knize napsal Rudolf Matys, který na Šrutovi vyzdvihuje zejména jeho vážnou nevážnost, tíži nalehko. Pro doklad zmíněného není třeba hledat dlouho: Bylo nebylo. Většinou není. / Z dobrého přetrvalo zlé. / Z dětství mi klepou na ostění / princezny oplzlé (báseň Atonální bižutérie).

Tomáš Weiss
Neděle sv. Snipera
Noční vidění (52 ukázání)
Dauphin

Bratři a sestry, běda… příroda je proti vám… jste koruna stvoření, nebo beranice chrapounova?… něco se chystá… zhýčkanost a rozmazlenost, kam se podíváš… co sežrat dřív?… kdy konečně evoluce porodí přídavný žaludek?… kde to vázne?… na všechno máme právo… běda vám, jestli nebudu šťastný… (11). Autor nepatří k pravidelným účastníkům nepřetržité soutěže, která se nazývá literární život. Ale když se do ní zapojí (jako překladatel, editor, nakladatel atd.), tak je nepřehlédnutelný. V této knize ostřeluje krátkými dávkami z 52 textů naši bohorovnost a nespokojenost z tradičního palebného postavení.