Jack Kerouac
Na cestě
Rukopisný svitek
Přeložil Jiří Popel, průvodní texty Zdík Dušek a Petr Onufer.
Argo

Padesát let po prvním, redakčně upraveném vydání vyšla ve Spojených státech téměř kompletní (poslední kus svitku prý zlikvidoval pes Potchky, editor Howard Cunnel se pokusil o rekonstrukci, v knize je to necelých šest stran) původní verze klíčového románu beat generation. Český překlad je stejně jako americké vydání doprovázen průvodními texty znalců. V Argu kromě normální knihy vydali ještě 47 bibliofilských kousků na svitku o délce 43 metrů.

Theodor Herzl
Židovský stát

Pokus o moderní řešení židovské otázky
Přeložil Ondřej Buddeus.
Academia

Kdo z nás umí hebrejsky natolik, aby si řekl o lístek na železnici? Ne, to nepůjde. Věc je v podstatě jednoduchá. Každý si uchová řeč, která je mu vlastní. Kdybychom si před každou diskusí přečetli primární literaturu, ubylo by zbytečných žvástů. Český čtenář má konečně možnost přečíst si základní pramen k jednomu z nejdůležitějších -ismů, k sionismu. Ukázka z kapitolky Jazyk dokladuje, že „otec sionismu“, novinář Theodor Herzl (1860–1904), byl především pragmatik. Herzlův text je uveden výtečnou předmluvou Marka Čejky.

Vladimír Blažek, Radek Trnka (eds.)
Lidský obličej

Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd
Karolinum

„Přečíst“ člověka z jeho tváře je lákavé. V první vteřině máte jasno, jde-li o anděla, zločineckou „držku“ nebo tuctový zjev. Italský doktor a kriminolog Cesare Lombroso v 19. století dokonce definoval typ rozeného zločince. Na základě porovnávání několika tisíc odsouzených dospěl k jasnému závěru: malá lebka s ustupujícím čelem a dlouhé paže jsou jasným vodítkem k tomu, aby došlo minimálně k perlustraci. Ještě že dnes lebkozpyt či lebkosloví není vědeckou disciplínou, to by nám řady představitelů komerční či právní sféry prořídly. Ale dost legrace. Vše je mnohem složitější, nicméně snažme se, abychom své tváře neztratili.