Připravil ji Jiří Pátek a vdechl jí kouzlo pozoruhodně oživlého retra. Neměl totiž potřebu přehodnocovat či dokonce zpochybňovat tehdejší hodnoty, a už vůbec mu nešlo o nějaké „správné teoretické východisko“. Vybral ukázky z tvorby ani ne čtyřiceti fotografů domácích a překvapivě i zahraničních a vyargumentovaně polemizuje s dělením na amatéry a profesionály – naopak v tehdejších podmínkách vidí amatérskou fotografii jako přirozený zdroj svobodné tvořivosti zvláště v normalizačních poměrech.

Jiří Horák: Bez názvu, konec 70. let

Jiří Horák: Bez názvu, konec 70. let

FOTO: Z výstavy Příjemné závislosti v Moravské galerii

V tematických souborech představené fotografie to dokládají přesvědčivě: jednak velkým soustředěním na erotičnost a nahotu jako důsledek emancipačních trendů šedesátých let, ale také nepopiratelnou odezvou deziluze, kterou sedmdesátá léta přinesla nejen v Československu. Právě tím oživuje výstava jako celek atmosféru sedmdesátých let neobyčejně působivě, bez často módních existenciálních klišé předchozí dekády.

František Maršálek: Balada o hradu č. 9,

František Maršálek: Balada o hradu č. 9, nedatováno

FOTO: Z výstavy Příjemné závislosti v Moravské galerii

Inspirativní je ale také například naprostá absence pozdější takzvané politické korektnosti, přitom je zjevné, že fotografové si byli vědomi hranic a omezení, které jim společnost diktuje. Ve srovnání s dnešní bezbřehostí a zároveň vyprázdněností se i tak ošidný žánr, jakým je inscenovaná fotografie, jeví jako důvěryhodný, oduševnělý svědek doby.

Jiří Horák: Pokus o emigraci, 1972

Jiří Horák: Pokus o emigraci, 1972

FOTO: Z výstavy Příjemné závislosti v Moravské galerii

Výstava Příjemné závislosti patří k tomu nejlepšímu, co je v těchto měsících v českých galeriích ke zhlédnutí.