Společně s nimi vystoupí Martin Kasík, jeden z našich nejvýraznějších pianistů své generace. Na programu je Slavnostní předehra čínského skladatele Shi Wanchuna, Mozartův Koncert pro klavír a orchestr č. 23 A dur K. 488 a Dvořákova Symfonie č. 5 F dur op. 76, která zazní v rámci festivalu vůbec poprvé.

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha končí v sobotu 24. září. Do té doby ještě vystoupí Filharmonie Monte-Carlo s klavíristkou Olgou Scheps a dirigentem Julianem Kuertim a Česká filharmonie pod vedením Petra Altrichtera společně s uznávanou houslistkou Midori. Sobotní závěrečný koncert bude patřit Rotterdamské filharmonii s dirigentem Yannickem Nézet-Séguinem a violoncellistou Trulsem Mørkem.