Ukázalo se, že to byl nápad velice dobrý divácky i umělecky. Zcela zaplněná katedrála, kde v první řadě zasedl i arcibiskup Dominik Duka, vyslechla skladatelovo nejznámější oratorium ve velice kvalitním provedení – Českou filharmonii řídil rumunsko-švýcarský dirigent Ion Marin, znalec české hudby, spoluúčinkoval Pražský filharmonický sbor vedený Lukášem Vasilkem a sólisty byli Maria Kobielská (soprán), Denisa Hamarová (alt), Tomáš Černý (tenor) a Jan Martiník (bas).

Prostředí katedrály bylo často v minulosti kritizováno jako akusticky nevhodné, ale tentokrát snad s výjimkou posledních řad, odkud již téměř nebylo vidět sólisty, umožnilo kvalitní poslech. Posluchači tak měli možnost ocenit Marinovo nastudování dynamicky i tempově přizpůsobené katedrále s vynikajícími momenty ztišení a s vydařenými pěveckými sóly, kde zaujal především mladý Jan Martiník. Filharmonici i sbor přispěli velkou měrou k úspěchu díla, zakončenému dlouhými ovacemi publika vestoje. Přítomen byl i vnuk skladatele, dvaaosmdesátiletý Antonín Dvořák III, který je častým hostem festivalových koncertů.

Celkové hodnocení: 80%