Dean Koontz: Neobyčejné dědictví

Nová Koontzova kniha neoplývá nadpřirozenými jevy a postavami, ale reálný svět malého městečka a rodiny cukráře si s hororovými výjevy v mnohém nezadá. O to hůř, že jde o svět obyčejných lidí. 

Ve vysokohorském Coloradu v městečku Snow Village přichází jedné bouřlivé noci na svět malý Jimmy Tock právě v okamžiku, kdy na jednotce intenzivní péče umírá jeho dědeček Josef. V té chvíli malé nemluvně netuší, jak hluboce bude jeho osud spojen s touhle neutěšenou i požehnanou hodinou. O mnoho let později zhodnotí Jimmy zhmotnění těchto představ takto: Některé životy plynou ve vší důstojnosti a klenou se jako nádherné oblouky z tohoto světa na věčnost. Mně je třicet a svou životní pouť nedokážu s jistotou odhadnout, ale spíš než důstojný oblouk připomíná hrbolatou stezku od jedné krize ke druhé.

BBart, překlad Zuzana Pokorná, 376 str., 199 Kč

Albert Camus: Pád

Pád  z roku 1956 je poslední velkou prózou Alberta Camuse. Původně měl být součástí povídkové sbírky Exil a království, ale vzhledem k neustále se rozšiřujícímu obsahu díla se Camus rozhodl vydat je samostatně jako román.

Do hrdiny, pokoutního advokáta Clamence, vložil některé autobiografické prvky a "mytický" ráz předešlých románů nahradil dušezpytným ponorem, neboť si předsevzal postihnout lež, což je "rozpor mezi vnějším projevem a skrytým životem člověka".

Garamond, překlad. Miloslav Žilina, váz., 112 str., 169 Kč,

Karel Pacner: Královny špionáže

Po úspěšné knize Vyzvědačky pod rudou hvězdou - Ženy v komunistických tajných službách přichází autor s příběhy členek západoevropských tajných služeb.

Některé riskovaly životy v boji proti fašismu nebo komunismu, jiné hleděly jen na osobní výhody a byly i takové, které s nepřítelem veřejně kolaborovaly jako například známá Coco Chanel s nacisty. Žily dobrodružným životem, nebály se riskovat a často využívaly své ženské půvaby. Někdy upadly v zapomnění, mnohé však získaly slávu, vysoká vyznamenání a staly se legendami.

Brána, 288 str., váz., 249 Kč

Claudia Cardinalová, Anna Maria Moriová: Já Claudia, ty Claudie

Claudia Cardinalová vypráví o sobě a prozrazuje na sebe to, co oficiálně přes celuloidový pásek nikdy neprošlo. Zdaleka však nejde o všeobecně pojatý životopis, který se omezuje pouze na suchopárný výčet filmů, režisérů a "blízkých setkání" se známými osobnostmi.

Úspěch, začínající ve chvíli, kdy Claudia opouští Tunis, své rodné město, aby v Římě vstoupila do filmového světa, se dostavuje okamžitě, ale život, který musí vzhledem k podmínkám smlouvy snášet, jí nedovolí jednat a chovat se tak, jak by chtěla. Následují léta slávy, ale i tvrdého odříkání. Pak poznenáhlu emancipace, nový vztah, druhé mateřství...

Albatros Plus, 152 str., 240 Kč 

Michael Ende: Nekonečný příběh

Pohádková fantasy Nekonečný příběh neunikla pozornosti filmařů a byla s úspěchem zfilmována.

Bastián je nesmělý, všemi spolužáky vysmívaný chlapec. Často se musí bránit ústrkům. Při jednom úprku před partou násilníků se schová v knihovně, kde objeví prazvláštní knížku. Ta mu otevře cestu do světa Fantazie, kde se setká s tajuplnými bytostmi, kterým pomáhá jejich říši zachránit před věčným zatracením. 

Albatros, ilustrace František Skála, 392 str., 260 Kč