Doprovodil je, jak jinak, Ladovými ilustracemi a zařadil do knihy nazvané Když bolševici zrušili Vánoce, kterou vydal ve svém nakladatelství Modrý stůl. Jejími kmotry byli Ester Kočičková a vnuci autorů Richard Hašek a Josef Lada.

Podle Kovaříka je škoda, že dosud knižně nevyšly všechny Haškovy texty. Některé z nich už sice vydány byly, ale šestnáctisvazkové pramenné vydání Haškových spisů z let 1955 až 1973 je neobsahuje, přestože je jeho autorství nesporné.

"Kromě toho jsou v naší knize i některé texty, u nichž je Haškovo autorství možné a pravděpodobné. V tomto případě jsem přihlédl k časopisu Karikatury, kde působil jako redaktor Josef Lada. Právě tam Hašek nejednou popsal celé číslo pod různými pseudonymy, iniciálami či se nepodepsal," dodal Kovařík.

Hašek psal v Rusku nejen fejetony a povídky, ale i vážné básně. Do ruského zajetí přeběhl v roce 1915 a provedl tam zajímavé ideologické salto. Nejdříve byl stoupencem carského Ruska, pak legionářem a nakonec chvíli i komunistou. Kolem roku 1916 byl ve svém legionářském období a nadšeně horoval pro Masaryka a Beneše.

Po válce o politiku zcela ztratil zájem a věnoval se svému hlavnímu koníčku, tedy hospodě.