"Dům představuje ztělesnění emocí, v protikladu k racionalitě moderní architektury," řekl při slavnostním aktu ministr kultury spolkové země Sasko-Anhaltsko Jan-Hendrik Olbertz. Vzhledem k bezprostřední blízkosti gotického dómu a románského kláštera vyvolával barevný projekt kontroverzní reakce veřejnosti, která stavbu nazývala "pestrá bouda". Postupně si ale získával oblibu. Výstavba komplexu stála 27 miliónů eur. Z 55 bytů je pronajato pouze 15, protože nájemné je mimořádně vysoké.

Hundertwasser se narodil v roce 1929 v Rakousku jako Friedrich Stowasser. Nejvíce staveb realizoval ve Vídni, většina z nich se posléze stala symbolem moderní výstavby a turistickými atrakcemi. Zemřel 19. února 2000 ve věku 71 let na palubě lodi Queen Elizabeth 2.