Představení, původně plánované na 12. července, bylo přeloženo na 27. srpna a pak úplně zrušeno, podle Flatleyho z bezpečnostních důvodů.

Pragokoncert a JVJ Produkce žalují Flatleyho soubor o ztráty a ušlý zisk ve výši několika miliónů korun. New York Times citují Flatleyho, který říká: "Pódium bylo potenciálně nebezpečné a navzdory několika pokusům vyřešit tuto záležitost s pořadateli jsem nakonec neměl jinou možnost než show zrušit."

Mluvčí Pragokoncertu trvá na tom, že scéna splnila veškeré bezpečnostní požadavky.