Zaplněnému sálu se dostalo Hurníkovy premiéry hned na úvod koncertu. Přítomný autor známý spíše stylovými syntézami a prolínáním žánrů připravil dílo hodné pozornosti, ale formou díla zůstal na půli cesty. Je to vlastně koncertní árie těžící z u nás nepříliš známé básně o Praze od amerického klasika romantismu H. W. Longfellowa nazvané Obležené město. Tím myslel básník Prahu a v hororovém ději líčí obsazení města armádou mrtvých duchů, v konci je ale za zvuků zvonů zachráněno.

Hurník symboliku básně zdůrazňuje pouze smyčcovými nástroji a v centru je kvarteto „bránící se“ obléhajícímu orchestru. Kromě nepříliš vzrušivé formy neodrážející děsivý děj ale k pochopení díla bránila v sále základní věc – porozumění slovům zpěvačky, která celé dílo „táhne“.

Tištěný program totiž neotiskl text básně ani jeho překlad. I tak ale uvedení mělo úspěch, což lze říci i o zbytku večera, kde vyzvedněme i výkon cellisty Jiřího Bárty v Saint-Saënsově Cellovém koncertu č.1 a moll.

Může se vám hodit na Zboží.cz: