Cenu Art Prague Young Award, kterou každoročně uděluje jury umělci do 35 let, letos získal Tomáš Žemla.

Dnešní umělecká tvorba hodně balancuje na hraně kýče a zoufale se potýká s plagiátorstvím. Situaci zachraňují prověření tvůrci (Rittstein, Trantina, Hoffmeisterová, Rovderová), mladší generace se spíš hledá.

Z veletrhu Art Prague

Z veletrhu Art Prague

FOTO: Milan Malíček, Právo

Převažuje konceptuální umění či abstrakce. Témata oscilují od výrazně naturalistických náboženských motivů až po klasické ženské akty. Velmi oblíbené je také zobrazování lidské lebky. Jako by s ní byla spojena jak symbolika smrti, tak i života. Objevuje se na obraze Klavír, kůň a smrt od Tomáše Miro Záhoříka ve formě temného symbolu, zatímco prostorový objekt Barbory Bálkové Kolektivní nevědomí online se zamýšlí nad současnou masáží našich mozků informacemi.

Barbora Bálková

Barbora Bálková

FOTO: Milan Malíček, Právo

Moderní socha zase čerpá z klasických sochařských odkazů. Podstatou je dynamika křivky, která skulpturám dává pohyb.

Art Prague ukazuje, že dnes, kdy se za umělce považuje kdekdo, je velmi těžké najít kvalitu. Když prochází návštěvník sály, musí si připadat jako hledač jehly v kupce sena.