„Texty světově uznávaného spisovatele a politika načrtávají politickou i myšlenkovou alternativu platnou také pro současnost. Přestože bude na místě připravena malá knihovna Havlových textů, organizátoři doporučují si oblíbený text přinést. Dramaturgii neurčují organizátoři – vše se odvíjí spontánně podle toho, co si čtoucí vyberou a k jakým textům se vrátí,“ předeslala za pořadatele Eliška Míkovcová.

Čtení z Havla

Čtení z Havla

FOTO: Alfred ve dvoře

„Nelze přehlédnout, jak aktuální jsou opět Havlovy vize osobní a společenské. I proto nevnímáme Čtení z Havla jako nostalgické ohlédnutí, má také společenskou rovinu. V jeho textech jsou tyto vize zachyceny se vší vážností i hravě a ironicky. Neřídíme průběh večera, program je stejně jako Havlovy texty otevřený. Co se bude číst, určí až sami návštěvníci, kteří mohou kdykoli přijít a odejít,” dodali organizátoři.

Akce Čtení z Havla má být pobídkou k tomu, aby se lidé obrátili přímo ke zdroji – a četli z Havlových knih: úvah, reflexí, her, pohádek či básní.