„Téma ker mám v hlavě léta letoucí a původně nebylo spojené s uprchlíky, bylo obecně lidské. Byla to řekněme filozofická úvaha, reflexe odlomení se od nějakého masivu a postupného tání ve vodě, až je z tebe zase voda a v tom koloběhu se opět staneš tou vločkou, ze které se tvoří led,“ uvedl k tématu desky Wanek.

„Kry jsou nejen symbolem pomíjivosti, ale také zápasu s ní. Jsou i symbolem cyklu a návaznosti, vědomí sounáležitosti s tím, co bylo, a s tím co bude, vědomí odpovědnosti při převzetí štafety, jejího poponesení a nakonec jejího předání. Nikdo z nás nemá na světě neomezený čas, je tedy dobré tu cestu od odlomení ledovce, přes jeho pomalé odtávání až po poslední krystalek ledu, kterým se voda stane téměř neznatelně o trochu vlhčí, naplnit něčím užitečným,“ dodal ještě k albu, které pokřtili na Špicberkách.

Už jsme doma na koncertě

Už jsme doma na koncertě

FOTO: Rock-jazz

Ve městě Pyramiden nejen odehrála krátký koncert, ale také tam natočila klip k písní Cesta, který režíroval Jakub Čermák. Na albu Už jsme doma potvrdili svou pozici vynikající kapely. Sice se už dále neposouvá, ale nic neztrácí na kvalitě.