„Hluboký humanismus této opery spočívá ve sdílení stejných hodnot a ideálů. Dnes tyto hodnoty ztrácíme a to je pro naši společnost nebezpečné. Měli bychom si je chránit a to je i důvod, proč dnes hrát Fidelia,“ řekl Weiser na tiskové konferenci.

V titulní roli se divákům představí švédský tenorista Daniel Frank v alternaci s Američanem Erinem Cavesem. Leonoru alternují německé sopranistky Melanie Dienerová a Manuela Uhlová. Inscenace je dílem bulharské režisérky Very Nemirovy, která vidí její aktuálnost v postavě Fidelia coby politického vězně bojujícího za práva nejen svá, ale i ostatních lidí.

Fidelio měl svou vídeňskou premiéru v roce 1805. Beethoven však na díle dále pracoval a konečná verze byla uvedena v roce 1814. V témže roce a v téže verzi se opera objevila i na scéně Stavovského divadla. V roce 1870 ji dirigoval na scéně Prozatímního divadla Bedřich Smetana. Naposledy byl Fidelio v metropoli uveden v roce 1993 (premiéra v roce 1989) ve Státní opeře Praha.