Soubor 169 fotografií je připomínkou padesátého výročí Pražského jara a vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Vznikly v srpnových dnech, kdy autor dokumentoval dění v ulicích Prahy.

Fotografie pak byly propašovány na Západ a vystaveny například v USA. Když po okupaci odešel do zahraničí, nepřiznal po šestnáct let autorství, aby neohrozil svou rodinu, která zůstala v totalitní zemi. Později za tyto fotografie obdržel Zlatou medaili Roberta Capy. V roce 1971 se stal členem společnosti Magnum Photos.