"Tím, že zobrazuje naše intimní vztahy ve světě, v němž se zdají být ztracené, vnáší Kohout do díla osobní rovinu a nově vymezuje roli tvořivosti v dnešní společnosti," uvedla porota ve společném vyjádření.

Kohoutův přístup dává podle poroty vyniknout odcizujícím i tvůrčím aspektům technologií. Výsledky sdělili organizátoři. Slavnostní ceremoniál se konal v neděli v brněnském kině Scala v režii držitele Českého lva a ceny European Film Awards Tomáše Luňáka.

Vedle hmotné ceny z dílny designéra Maxima Velčovského získal Kohout 100 000 korun na realizaci autorského projektu a dvouměsíční stipendijní pobyt v New Yorku ve spolupráci s rezidenčním centrem Residency Unlimited. Diváckou cenu Českých center, potažmo rezidenční pobyt v sídle některého z Českých center v Evropě získal Richard Loskot za interaktivní instalaci simulující odcizený futuristický byt.

Ukázku z filmu naleznete zde

V Kohoutově díle na pomezí krátkého filmu a videa je ústředním tématem problematika noční práce a její společenské, ekonomické i fyzické a psychické souvislosti. Spojujícím prvkem několika epizod je trojice postav, které se nikdy všechny nesetkají: partnerská dvojice Asli a Bora a jejich kamarádka Sung.

Zatímco Asli pracuje ve dne, Bora chodí do práce v noci - jejich společný čas je tak výrazně omezený a hlavní díl jejich interakce se uskutečňuje skrze nahrávání hlasových zpráv. Střídání denního a nočního režimu je spíš pozadím pro ústřední motiv vztahu míjejících se partnerů, potažmo mezilidské komunikace a jejích podob v 21. století. Další významovou rovinou jsou moderní technologie a to, jak proměňují náš každodenní život.

Martin Kohout je absolventem Filmové fakulty AMU v Praze a Städelschule ve Frankfurtu. Jeho multimediální tvorba reaguje na životní situace, neuchopitelnost současného světa a neschopnost individua se v něm orientovat. Kohoutovým hlavním tématem je médium internetu a sebereflexe člověka v globální komunikaci, která přináší protichůdné zážitky - sblížení i agresi, sebedůvěru i bezmoc.

Cena Jindřicha Chalupeckého je určená českým výtvarným umělcům do 35 let, jejichž dílo má potenciál získat uznání v Česku i zahraničí a vyniká obsahově i formálně. Ocenění nese jméno předního českého kritika výtvarného umění a literatury, esejisty a filozofa Chalupeckého. Loni uspěl Matyáš Chochola.