Hlavní výstava nabízí pro dospělé, školy i mateřské školky moderní program přibližující člověka, pedagoga a politika. K vidění jsou dokumenty, fotografie, filmové záznamy, jeho obleky i šaty manželky Charlotty Garrique Masarykové. Také pero s kazetou, s nímž TGM podepisoval v říjnu 1918 ve Filadelfii Deklaraci společných zájmů nezávislých středoevropských národů.

Z výstavy Fenomén Masaryk.

Z výstavy Fenomén Masaryk.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Prezentace rukopisů připomíná Masarykův boj za odmítnutí falsa, které mělo zdůraznit velikost českého národa. Před dvěma sty lety, 16. září 1817, nalezl Václav Hanka v kostele ve Dvoře Králové Rukopis královedvorský. Na starých foliantech zaznamenával národní zpěvy z přelomu 13. a 14. století.

O rok později obdržel hrabě Kolowrat anonymně zaslaný Rukopis zelenohorský datovaný do přelomu 9. a 10. století. Pro národně se obrozující českou společnost znamenaly potvrzení národní historické slávy.

Z výstavy Fenomén Masaryk.

Z výstavy Fenomén Masaryk.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Dodnes výzdoba Národního divadla připomíná vymyšlené hrdiny z rukopisů. Spolu s jazykovědcem Janem Gebauerem se Masaryk zasazoval pro odmítnutí falešných dokladů. Spor se táhl roky, na konci šedesátých let dokázala expertiza falzum, ovšem výsledky byly publikovány až v roce 1993. Od března 2017 podrobují originály obou rukopisů pracovníci Národního muzea.