Macháčková-Riegerová se narodila 12. září roku 1919 v Praze. Její rodina byla po několik generací spojena s Univerzitou Karlovou. Jejím otcem byl filozof Ladislav Rieger, dědečkem právník Bohuslav Rieger. Oba působili jako profesoři univerzity. Její pradědeček, politik František Ladislav Rieger, na pražské univerzitě studoval a následně se v politice setkal se svým pozdějším tchánem, historikem a spisovatelem Františkem Palackým.

Sama Věra Macháčková-Riegerová vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy německou a francouzskou filologii. Později na fakultě vyučovala a v roce 1963 byla jmenována docentkou. Věnovala se německy psané literatuře 19. století a německým spisovatelům z českých zemí. Publikovala například knihu o životě a literárním díle německy píšícího spisovatele českého původu Ernsta Sommera.

Do jejího života zasáhla druhá světová válka, která přerušila její vysokoškolská studia, a o desítky let později ji postihla také normalizace za komunistické totality. V roce 1974 byla nucena opustit univerzitu, poté působila jako editorka a překladatelka.

Překladem zprostředkovala českým čtenářům prózy výrazných postav rakouské a německé literatury Stefana Zweiga, Anny Seghersové nebo Hermanna Kanta i díla klasika Johanna Wolfganga Goetha.