Výstava From the Gutter to the Stars britského malíře Joe Machina (lze ji vidět do 29. října) má však sociálně duchovní nadstavbu. Tvůrce si totiž prošel několika životními bouřlivými a protikladnými etapami, výrazně ovlivňujícími jeho budoucí tvorbu.

Od dětství byl denně svědkem násilí v okolních ulicích. Místo na televizní pořady se díval na rvačky námořníků, koketující barové šlapky či drogami zničené narkomany. V dospělosti se stal členem kriminální scény a řítil se po šikmé ploše do pekla.

Joe Machine se dotýká také náboženských témat (Kněz a démon).

Joe Machine se dotýká také náboženských témat (Kněz a démon).

FOTO: katalog výstavy

Tuto etapu na výstavě představují obrazy prezentující syrové sexuální praktiky i bezostyšné pouliční násilí. Joe Machine výtvarně čerpá z expresionismu, vyzáblé figury a ostré rysy jejich tváří připomínají estetické postupy Edvarda Muncha či Egona Schieleho. Přesto je v těch tématech cosi biblického, lineární linie postav odkazují ke gotické malbě či sakrálním dílům El Greka.

Druhá část výstavy ho už ukazuje v odlišném světle. Díky objevení síly výtvarného umění prozřel, vzdal se kriminální činnosti a stal se jiným člověkem. Dospěl ke stejnému obratu, jako třeba brazilští fotbalisté, kteří by bez této hry skončili na ulici v gangu obchodníků s drogami.

Náboženská tvorba je umělecky striktní jakoby asketická nebo i primitivní, pokud jde o témata i celkové kompozice obrazu. Evokuje románskou výzdobu rotund či bazilik. Zároveň symbolicky představuje i autorovu duchovní transformaci.

Výtvarná tvorba Joe Machinea má v sobě prvky pro něj důležité arteterapie. Zároveň přibližuje výtvarnou cestu jedince, který se z privátního pekla dokázal dostat do nebe.