Po čtyřech stoletích ožije na scéně divadelní slavnost Pražské zjevení dionýské, největší divadelní událost v českých zemích z období před třicetiletou válkou, jejíž premiéra se konala na Pražském hradě v únoru 1617. Novodobá premiéra se uskuteční na nádvoří sídla Hudební akademie múzických umění na Malostranském náměstí.

Z historického a uměleckého hlediska je Phasma Dionysiacum Pragense útvar, který v sobě spojuje operu i balet v jejich historické podobě, části tančené i zpívané. Autorem libreta a zřejmě i režisérem celého představení byl italský šlechtic Giovanni Vincenzo d’Arco, mimo jiné i jeden z tanečníků.

Hudební rekonstrukci vytvořil vedoucí In Cordis Ensemble, loutnista Miloslav Študent, ve spolupráci s uměleckým vedoucím orchestru Musica Florea Markem Štrynclem, jenž je i dirigentem inscenace. Režie se ujal francouzský specialista na barokní divadlo Lorenzo Charoy, choreografii vytvořila Kateřina Klementová.

Představení bude uvedeno v unikátním převozním divadle Florea Theatrum.