Fraser sám říká, že je dítětem bílé lůzy. Jeho takřka nezletilými rodiči (17 a 15 let) byli dělničtí nedovzdělanci.

Protloukali se všelijak a ta prostředí jsou podhoubím otevřeného vějíře témat ze světa drogových doupat lumpenproletariátu. Jeho jazyk je nevybíravý argot. Sám je homosexuál, který zažil mnohé ústrky. Má nicméně štěstí. Jeho textu si povšiml Pavel Dominik, což je záruka, že do Česka vstupuje kvalita.

Teď mě zabij je strhujícím příběhem otce, který se stará o handicapovaného syna vyřazeného ze společenského života těžkou genetickou vadou.

Pomáhá mu jen na alkoholu závislá sestra a později synkův kamarád Rowdy. Ten pro změnu po rodičích zdědil fetální alkoholový syndrom. Kdo ho zplodil, neví. Otec Jake Sturdy si občas vydechne u Robyn, nespokojené v manželství.

Fraser s nevídanou otevřeností líčí tělesné i sexuální potřeby, způsob uvažování i naplňování každodenních úkonů postiženého Joeyho. Ve druhé části příběh ještě vyostřil. Otce postupně z provozu vyřazuje poškození míchy. Za nesnesitelných bolestí tlumených jen za cenu zhoršování jeho stavu je na cestě ke smrti.

Teprve v této chvíli začíná být Fraserova hra hned dvojnásobnou společenskou výzvou. Zdvojením handicapu modeluje autor z naprosto nesourodé pětice postav komunitu schopnou vnímat neštěstí jiných, obětovat vlastní skromné cíle ve prospěch outsiderské společenské buňky, která zázračně drží pohromadě.

Herecké výkony Roberta Finty v roli Joeyho a Davida Viktory coby jeho otce Sturdyho jsou výjimečné. Na herecký koncert povyšují Teď mě zabij i Lucie Končoková (otcova sestra Twyla), Vít Roleček (kamarád Rowdy) a Renata Klemensová (Robyn).

V závěru otevírá Fraser provokativně, jak to výborně umí, problém eutanazie. Hru by měli vidět všichni její odpůrci. Názor na ukotvení tohoto způsobu odchodu ze světa sice nezmění, ale ve znamenitém epilogu autor ukázal, proč by ho změnit měli.

Brad Fraser: Teď mě zabij
Překlad: Pavel Dominik, režie: Janusz Klimsza, dramaturgie: Pavla Bergmannová, výběr hudby: Robert Finta, Vít Roleček. Premiéra 27. května ve zkušebně Divadla Antonína Dvořáka ND moravskoslezského Ostrava.

Celkové hodnocení: 85 %