Cyklus děl nazvaný Kde domov můj ukáže snímky lidí žijících na okraji společnosti, převážně na ulici.

Jde o umělcovy nejnovější práce v oblasti sociálního dokumentu a zahrnují jak portréty, tak i zátiší či asambláže z nalezených předmětů. Vznikaly v zařízeních charity, zejména ve středisku Samaritán pro lidi bez domova v Olomouci.