Důvodem úspěchu je nejen téma, vražda mladé ženy v londýnském parku, ale řada dalších motivů spojených v jeden svazek. Vyšetřováním je pověřena šéfinspektorka Erika Fosterová z Manchesteru. V průběhu času se ukáže, že sama byla obětí, během společného zásahu byl zabit její mladý manžel.

Jedním z řady dalších motivů je i průnik do vyšší společnosti kastovně stále rozdělené, kdy šlechtický titul i účast ve vládním angažmá posiluje sebevědomí i těch členů rodiny, kteří se o její prestiž vůbec nezasloužili. Zkrátka další sonda do dnešního pestře strukturovaného světa.

Bryndza mistrně kreslí mnoho konfliktů, jež se ve vědomí čtenáře skládají do poutavého obrazu vypovídajícího nejenom o sérii vražd. S bohatým jazykem je to projevem literární kvality, která nepracuje jen s jednou vypravěčskou linií, jež nemusí vždy zaujmout, ale činí z kriminálního tématu vlastně bohatě vrstvený společenský román.

Celkové hodnocení 85 %