Karel Husa po studiu skladby a dirigování na pražské konzervatoři a AMU dále studoval dirigování v Paříži. "Do Paříže odešel v roce 1946 a poté do USA, do Severní Karolíny. Ve Spojených státech byl velice váženým skladatelem a dirigentem, dirigování vyučoval také na univerzitě," uvedla Pokorná.

Po únoru 1948 se nevrátil do Československa a byl zbaven občanství. V roce 1954 přesídlil jako hudebník do USA, o čtyři roky později získal americké občanství.

Hudba pro Prahu 1968

V roce 1968 na protest proti okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy složil Hudbu pro Prahu 1968. V Praze byl znovu až v roce 1970, kde s pražskými symfoniky tuto skladbu nahrál. Ve vlasti a rodném městě ji ale mohl veřejně uvést až o 20 let později, 13. února 1990 ve Smetanově síni Obecního domu. Dočkala se světového úspěchu a zaznamenala 8000 uvedení. I řada jeho dalších skladeb byla dedikována Praze nebo Čechám, uvedla Pokorná.

Husa je nositelem řady ocenění a čestných doktorátů. V roce 1995 mu jako prvnímu českému skladateli udělil prezident Václav Havel medaili Za zásluhy 1. stupně.

Skladatelsky Husa vycházel z romantismu, který obohatil o nové moderní kompoziční postupy. Dirigoval řadu studentských orchestrů, ale i amerických a evropských profesionálních těles, s nimiž procestoval celý svět.