Cura je v letošní sezóně rezidenčním umělcem FOK a kromě pěveckých úkolů zvládá i dirigování a program, který připravil pro zcela zaplněný sál (byl to i benefiční koncert pro UNICEF), seznamoval hlavně s jihoamerickou hudbou 20. století.

Cura si vše i sám moderoval a posluchačům připravil i jedno překvapení. Při jediném evropském díle večera, Ravelově Boleru, pozval na stupínek mladého bubeníka orchestru Svatopluka Čecha ml..a sám usedl mezi posluchače. Čech své sólo – hraje jako jediný po celou skladbu – zvládl na jedničku.

Úplný „sjezd bubeníků“ se konal v závěrečném díle večera, při filmové hudbě Mexičana Silvestre Revueltase Noc Mayů, jež zazněla v české premiéře. V její části Noc okouzlení si FOK musel pomoci i hostováním Radka Krampla a sedmi studentů Pražské konzervatoře, kteří rytmicky i dynamicky náročnou část zvládli s orchestrem rovněž na výbornou a zahráli na různé i pro nás neznámé bubínky.

V České filharmonii byla poprvé v historii uvedena rozměrná symfonie Turangalila francouzského skladatele Oliviera Messiaena. Hodinu a půl dlouhé dílo zaznělo jako jediná skladba koncertu a pod Robertsonovým vedením se mu dostalo ve vyprodaném sále prvotřídního provedení velkého orchestru, ve kterém kromě mnoha hráčů na žesťové nástroje se dostalo také na posílenou skupinu bicích nástrojů. I dva francouzští hosté, klavírista Pierre-Laurent Aimard a hráčka na Martenotovy vlny Valérie Hartmann-Claverie, se podíleli na úchvatném provedení díla.