Sedmidílný komplet spisů vyšel v roce 1999 v nakladatelství Torst. Vznikal čtyři roky, během nichž jejich editor Jan Šulc spolu s dalšími spolupracovníky hledali výchozí prameny známých textů a her a pátrali i po zapomenutých, nezveřejněných či zcela neznámých pracích. V roce 2007 pak Havel uvedl osmý díl spisů, který tvoří souhrn projevů a dalších textů z let 1999 až 2006, Havlova knižní literární koláž Prosím stručně a divadelní hra Odcházení.

Spisy jsou však už na trhu rozebrané, Torst reedici nemá v plánu a nedají se sehnat už ani v antikvariátu. Proto se Ivan Kapičák rozhodl, že vydání zajistí sám. „Uzavřel jsem opční smlouvu s agenturou Dilia, zastupující paní Dagmar Havlovou,“ uvedl.
Na vydání spisů plánuje asi 1,5 miliónu korun. Zvažuje variantu oslovit vybrané jednotlivce, o kterých si myslí, že by stejně jako on na financování vydání díla chtěli přispět. „Já do toho ale rád dám i celý potřebný kapitál. Jsem rozhodnut to pro Václava Havla a českou kulturu udělat,“ řekl.

Spisy dramatika a bývalého českého prezidenta Václava Havla jsou nyní k dispozici v elektronické podobě, které poskytuje Knihovna Václava Havla. Za poplatek je možné číst kterékoli dílo. Jednotlivě jsou k dispozici i v tištěné podobě především hry.

Spisy vyjdou opět najednou, zhruba polovina knih vyjde v téže obsahové podobě jako v prvním vydání, úprav doznají například eseje a části věnované divadlu, kde bude i několik změn například v dataci her.

„Uzavřeli jsme s panem Kapičákem opční smlouvu, podle níž má možnost vydat souborné dílo do pěti let. Musí dát dohromady peníze na přípravu, korektury a fyzické vydání knih,“ uvedl ředitel agentury Dilia Jiří Srstka a dodal, že pak vstoupí v platnost licenční smlouva nakladatelská. „On pracuje někde úplně jinde, ale přijde a řekne, že cítí jako svou povinnost toto udělat. To se mi líbí,“ podotkl.