Vždy ovšem záleží na tom, odkud chceme do dění vstoupit. Malíř se snaží dávat pozorovateli určitá vodítka či odkazy. Na biblické příběhy, vztahy mezi mužem a ženou, drsnou sexualitu, prastarou mytologii či obyčejnou literaturu.

Obraz Automat svět vytvořil autor jako poctu spisovateli Bohumilu Hrabalovi. K tomu, abychom mohli pochopit celkovou koncepci díla včetně detailů, musíme o Hrabalovi něco vědět. Pak můžeme přijmout fakt, že se mu o pravé rameno opírá vyhublá kočka, stojí před ním půllitr piva a v mlze se procházejí necudně dlouhé ženské nohy v červených střevíčkách. A teprve díky tomu celý kontext obrazu získá definitivní ideovou jednotu.

Tvůrce také hodně čerpá ze symboliky neuchopitelného surrealismu i výmluvného expresionismu, prolíná snové vize s reálnou skutečností předmětů či figur. Celkový dojem podporuje také vhodným zvolením barev. Většinou hraje jedna z nich dominantní roli, vytváří základní prostředí, do kterého malíř klade jednotlivé prvky a přiděluje jim další barevné odstíny. V některých případech volí stručnou popartovou zkratku, jinde se soustřeďuje na precizní barokní zpracování tématu a pracuje s potemnělým šerosvitem.

Brichcínův automat svět je plný estetického dobrodružství. Mluví k nám výtvarnou řečí barev, pocitů, představ i fantazií. Ale také smutkem, který si v sobě nese dáma v černém i žena, co drží v rukou smutné pohřební rukavičky.