„Jde ochranu, což stát kompenzuje, aby majitel kulturní památky za to nebyl trestán,“ prohlásil ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) pro něhož Vágnerovo Africké safari představuje jedinečný minimálně evropský unikát. „Dotace ministerstva kultury jsou určené právě pro kulturní památky,“ podotkl Herman.

Daniel Herman s Přemyslem Rabasem v pracovně Josefa Vágnera v královédvorském Africkém safari

Daniel Herman s Přemyslem Rabasem v pracovně Josefa Vágnera v královédvorském Africkém safari

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Safari považované za životní dílo někdejšího ředitele ZOO Dvůr Králové Vágnera, nabízí dnes na 35 hektarech jedinečnou kolekci 200 afrických kopytníků a ptáků. Zvířata pod kuratelu památkářů nepatří.

Památkou Vágnerův sen

Památkou se rozumí zhmotnělý Vágnerův sen kousku opravdové Afriky uprostřed Evropy, kam ročně zavítá okolo čtvrt miliónu lidí.

Auta v areálu královédvorského Afrického safari

Auta v areálu královédvorského Afrického safari

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Památkáři brali žádost zahrady o zápis safari do seznamu památek zprvu trochu jako žert. „Mírně nás to zaskočilo. Jsme přece jenom orientováni na trochu jiný druh památek. Nakonec jsme společně dospěli k názoru, že královédvorské safari si zápis mezi kulturní památky zaslouží,“ přiblížil ředitel územního pracoviště Národního památkového ústavu v nedalekém Josefově Jiří Balský.

„Nečekal jsem, že v roce 70. výročí založení se zahradě dostane takové pocty,“ konstatoval zástupce majitele ZOO Dvůr Králové královéhradecký krajský radní Otakar Ruml (KSČM).

Auta v areálu královédvorského Afrického safari

Auta v areálu královédvorského Afrického safari

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Statut památky safari nezakonzervuje

Zahrada plánuje safari vesměs v souladu s Vágnerovou původní vizí nedále rozšiřovat. V roce 2011, ještě za ředitelování Dany Holečkové, došlo k uskutečnění dalšího z Vagnerových plánů - zpřístupnění pětikilometrového okruhu africkou savanou pro auta návštěvníků a loni na jaře k otevření lvího safari.

„Mým přáním by byl sloní výběh v sousedství safari,“ doplnil ředitel ZOO Dvůr Králové Přemysl Rabas.

„Zahrada, jejíž část bude nyní pod naším dohledem, si na sebe neupletla bič. Neznamená to, že stav této památky musí zůstat neměnný, což platí také u jiných památek,“ prohlásil Balský.

Zápis mezi kulturní památky dostalo Africké safari Josefa Vágnera díky tomu, že splňuje podmínky, aby mohlo být považováno za Významný doklad historického vývoje a životního způsobu společnosti, jako projev tvůrčích schopností a práce člověka.