Na večeru příznačně nazvaném Co Národní divadlo dlouho neslyšelo a asi už nikdy neuslyší zazní ukázky z Babičky Antonína Vojtěcha Horáka, Domácího cvrčka Karla Goldmarka, Ughlu Adolfa Piskáčka nebo Lesů pána Karla Moora. Dojde i na duet z Karlštejna Vítězslava Nováka a na Zrození člověka E. F. Buriana.

„Koncert ukazuje šíři a odvahu hrát v minulosti v Národním divadle repertoár, který je svým rozsahem obří – všechna hudba, která zazní na letošním koncertě, byla totiž v kompletních operních premiérách na prknech Národního divadla provedena,“ uvedl umělecký ředitel Opery a dirigent Petr Kofroň, který každý kus představí. Klade si současně znepokojivou otázku, proč se některá díla zařadila do světového repertoáru a jiná ne.

„Na koncertě zazní díla, která se ve svých krátkých výsecích příliš kvalitativně neliší od děl světové známých, takže se klade nutkavá otázka, co je tím hybatelem tvorby tzv. dějin hudby, že část děl se etabluje a část děl se propadne."

Podobně bylo pojato i zahájení minulé sezóny, letošní večer se ale bude lišit. „Loňský zahajovací koncert ze zapomenutých oper byl ryze orchestrální. V tom letošním jsme byli vedeni snahou co nejvíce zapojit naše sólisty. Tím také vznikla kuriózní dramaturgie tvořená velice krátkými ‚áriemi’, kdy vrchol luxusu představuje příchod sólistky, krátké čekání a pak zpěv jedné věty,“ dodal Kofroň.