Rada může dvakrát ročně udělit generálnímu řediteli odměnu ve výši trojnásobku základní mzdy. Odpovídalo by to 480 000 Kč, ale Zavoral byl zvolen do funkce od 21. ledna, a proto je odměna kvůli kratšímu období nižší.

Největší váhu 40 procent má kritérium dodržování kodexu a statutu ČRo a zákona o ČRo a dále po 20 procentech dodržování usnesení rady, kvalita předkládaných materiálů a naplňování kandidátského projektu na místo generálního ředitele. Radní Petr Šafařík navrhoval snížení odměny kvůli neplnění kritéria dodržování kodexu ČRo o pět procent.

Rada také schválila výroční zprávu o hospodaření za loňský rok. Český rozhlas loni vykázal zisk 17 miliónů korun. Profit proti plánovanému vyrovnanému hospodaření vznikl díky vyššímu výběru koncesionářského poplatku. Původní plán počítal s vyrovnaným hospodařením a příjmy a výdaji 2,233 miliardy Kč.

Letos je rozpočet veřejnoprávního rozhlasu 2,19 miliardy Kč. Za první půlrok je výběr poplatků zhruba dva milióny Kč nad plánem. ČRo zaměstnává 1500 lidí.