Vše začíná jako příběh z dávných kronik o andaluském filozofovi 12. století Ibn Rušdovi (známém jako Averroes), který prohrál polemiku se starším myslitelem, Peršanem al-Ghazálím. Ibn Rušd se snažil smířit rozum a víru, protože byl zastáncem racionalistického přístupu ke světu založeného na učení Aristotela, al-Ghazálí byl náboženský myslitel plný víry a fantazie. Do Ibn Rušda se však zamiluje džinka Dunjá, žena z nadpozemské říše. Stárnoucí filozof netuší, že má co do činění s nadpřirozenou bytostí, právě proto, že je racionalista.

Sexuální náruživosti džinky nestačí, zato zjistí, že mu může vyprávět podobně jako Šahrazád z příběhů Tisíce a jedné noci.

Obal knižní novinky.

Obal knižní novinky

FOTO: nakladatelství Paseka

Jako by ožíval dávný arabský epos. To by však byl omyl. Jde o osobité dílo o sporu racionalismu, víry a fantazie, o diskusi týkající se života nadmíru pozemského.

Rushdie zalidňuje dál vlastní svět. S Dunjou prožije vzkříšení své osudové lásky zahradník Geronimo, který si uvědomí, že i v něm je něco z džina. Jen proto může třeba uvidět, že se na Times Square na „pár vteřin či minut“ všem mužům ztratí oblečení a oni se ocitnou nazí.

Reálné jsou nadále všechny věci, které jim vypadnou z kapes: sexuální nejistoty, zbytnělá ega, telefony vdaných žen, fotografie trucovitých synů, sáčky s bílým práškem, zapomenuté naděje…

Rushdie v této knize opět klade svými příběhy mnoho otázek, na něž si musíme odpovídat sami.

Salman Rushdie: Dva roky, osm měsíců a osmadvacet nocí
Paseka, přeložila Barbora Punge Puchalská, 331 stran, 349 Kč
Může se vám hodit na službě Zboží.cz: