Komorní přehlídka není příliš rozsáhlá, přesto stojí za pozornost. Většina prezentovaných děl totiž pochází ze zahraničních privátních kolekcí. Některé z proslulé sbírky mecenáše umění Jindřicha Waldese nebo z majetku pařížského galeristy Louise Carrého.

Raritou je bezpochyby bronzová busta umělcovy manželky Eugenie, neboť jde o jedinou známou skulpturu, kterou malíř vytvořil. Vévodí jí ušlechtilá tvář, ze které můžeme vyčíst hluboký citový vztah muže k milované ženě.

František Kupka: Gotické kontrasty, kolem 1920 foto katalog výstavy

František Kupka: Gotické kontrasty, kolem 1920 foto katalog výstavy

FOTO: katalog výstavy

Druhá busta od Jana B. K. Vlacha, která představuje samotného mistra, je vystavena poprvé. Syrovým zpracováním připomíná práce některé Gutfreundovy sochy. V budoucnu by měly její kopie zdobit umělcovy památníky v Opočně a ve francouzském Piteaux.

Obrazy jako mapy tajuplných říší

Mezi obrazy na první pohled upoutá olej Růžový klobouk. Je to portrét secesní dámy s výraznými rty, hlubokýma očima a výraznou pokrývkou hlavy. Paridův soud se už přiklání téměř k symbolismu.

Díla abstraktního charakteru (například Gotické kontrasty I, Statický soubor či Tvar modré A II) představují klasické Kupkovy fantaskní vize. Je až s podivem, co se může skrývat za spletí obyčejných čar.

František Kupka: Gotické kontrasty, kolem 1920 – foto katalog výstavy

FOTO: katalog výstavy

Na první pohled vypadají nahodile a neuspořádaně, ale při větší pozornosti v nich začneme objevovat zasuté významy i další vizuální plány. Leckterá díla vypadají jako mapy tajuplných říší, které dávno zanikly. Archaičnost navíc podporují i prohlubně či drobné praskliny na ploše plátna.

Malíř František Kupka tvořil z vnitřního popudu a možná by byl překvapen, jakou cenu jeho díla dnes mají.

Hodnota exponátů z výše popisované výstavy činí více než půl miliardy korun.